Menu Sluiten

Specialisme

VanderWereld Belastingadviespraktijk voert een algemene fiscale adviespraktijk met inbegrip van een aangiftepraktijk. Specifieke kennis en ruime ervaring is aanwezig met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • fiscale begeleiding bij herstructurering van familievermogen en familiebedrijven 
  • sparringpartner met betrekking tot fiscale vraagstukken rondom vastgoed
  • sparringpartner met betrekking tot fiscale vraagstukken
  • intermediair en trusted advisor bij (voor)overleg met de Belastingdienst
  • hulp en ondersteuning bij het opstellen van ingewikkelde bezwaar- en beroepschriften
  • gebruik van praktijkgerichte slimme fiscale databanken en ‘state-of-the-art’ bedrijfssoftware voor het optimaliseren van de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting
  • tweede lezing van fiscale adviezen
  • structuren die als complex worden ervaren zonodig ontmantelen en fiscaal vereenvoudigen
  • fiscaal ingewikkelde materie begrijpelijk uitleggen en goed regelen
  • executeur of gemachtigde bij de afwikkeling van nalatenschapsboedels

VanderWereld Belastingadviespraktijk is aangesloten bij een deskundig netwerk van onafhankelijke samenwerkende ervaren fiscalisten en fiscaal juristen met goede contacten bij diverse andere financieel juridische zakelijke dienstverleners (advocaten, notarissen, makelaars)