Menu Sluiten

Specialisme

VanderWereld Belastingadviespraktijk voert een algemene fiscale adviespraktijk met inbegrip van een aangiftepraktijk. Specifieke kennis en ervaring is aanwezig met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • fiscale begeleiding bij herstructurering van familievermogen en familiebedrijven (inclusief bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) en estate planning)
  • sparringspartner met betrekking tot fiscale vraagstukken rondom vastgoed
  • checken en redigeren van de fiscale paragraaf in contracten
  • boedelsimulatieberekening op basis waarvan de familie inzicht krijgt in de potentieel verschuldigde erfbelasting
  • gebruik van praktijkgerichte slimme fiscale databanken en ‘state-of-the-art’ bedrijfssoftware voor het optimaliseren van de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting
  • tweede lezing fiscale adviezen van derden (second opinion)
  • structuren die als te complex worden ervaren ontmantelen en fiscaal vereenvoudigen
  • fiscaal ingewikkelde materie begrijpelijk uitleggen en goed regelen
  • executeur bij de afwikkeling van nalatenschapsboedels

VanderWereld Belastingadviespraktijk is aangesloten bij een deskundig netwerk van onafhankelijke samenwerkende ervaren fiscalisten en fiscaal juristen met goede contacten bij diverse andere financieel juridische zakelijke dienstverleners (advocaten, notarissen, makelaars)