Menu Sluiten

Specialisme

Van der Wereld Belastingadviespraktijk voert een brede fiscale adviespraktijk met inbegrip van een algemene aangiftepraktijk. Specifieke kennis en ervaring is aanwezig met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • trusted advisor voor de DGA en ondernemer
 • fiscale herschikking van vermogen
 • Jaarrekeningen op fiscale grondslag
 • echtscheiding DGA
 • fiscale begeleiding bij herstructurering van familiebedrijven en overdracht van aandelenparticipaties   
 • hulp en ondersteuning bij het opstellen van ingewikkelde bezwaar- en beroepschriften
 • tweede lezing van fiscale adviezen (second opinion)
 • structuren die als complex worden ervaren ontmantelen en fiscaal vereenvoudigen
 • fiscaal ingewikkelde materie begrijpelijk uitleggen en goed regelen
 • vooroverleg met de Belastingdienst
 • executeur of gemachtigde bij de afwikkeling van nalatenschappen en aangiften erfbelasting

Van der Wereld Belastingadviespraktijk beschikt over praktijkgerichte fiscale databanken en ‘state-of-the-art’ bedrijfssoftware voor het stroomlijnen en optimaliseren van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting en de aangiften schenk-  en erfbelasting.