Menu Sluiten

Specialisme

Van der Wereld Belastingadviespraktijk voert een brede fiscale adviespraktijk met inbegrip van een algemene aangiftepraktijk. Specifieke kennis en ervaring is aanwezig met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • trusted tax advisor voor de DGA en de ondernemer
  • sparringpartner en klankbord voor accountants, intermediars en administratieve dienstverleners
  • fiscale begeleiding bij herstructurering van familiebedrijven en overdracht van aandelenparticipaties   
  • hulp en ondersteuning bij het opstellen van ingewikkelde bezwaar- en beroepschriften (en digitaal procederen) 
  • tweede lezing van fiscale adviezen (second opinion)
  • structuren die fiscaal als complex worden ervaren (waaronder offshore structuren) ontmantelen en vereenvoudigen
  • vooroverleg met de Belastingdienst
  • fiscale begeleiding echtscheiding van ondernemers en DGA’s 
  • executeur of gemachtigde bij de afwikkeling van nalatenschappen en aangiften erfbelasting

Van der Wereld Belastingadviespraktijk beschikt over praktijkgerichte fiscale databanken en ‘state-of-the-art’ bedrijfssoftware voor het stroomlijnen en optimaliseren van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting en de aangiften schenk-  en erfbelasting.