Menu Sluiten

Specialisme


  • fiscaal adviseur van de DGA en de ondernemer
  • sparringpartner en klankbord voor accountants, intermediairs en administratieve dienstverleners
  • fiscale begeleiding bij herstructurering van familiebedrijven en overdracht van aandelenparticipaties   
  • hulp en ondersteuning bij het opstellen van ingewikkelde bezwaar- en beroepschriften
  • tweede lezing van fiscale adviezen (second opinion)
  • structuren die fiscaal als complex worden ervaren ontmantelen en vereenvoudigen
  • vooroverleg met de Belastingdienst
  • fiscale begeleiding bij echtscheiding (ondernemers en DGA’s) 
  • executeur of gemachtigde bij de afwikkeling van nalatenschappen en aangiften erfbelasting