Menu Sluiten

Fiscaal Ruggespraak

Bescherming van uw vermogenspositie
Om uw vermogenspositie te beschermen wikt en weegt U voortdurend de dingen. U krijgt daarbij in meer of mindere mate input van uw boekhouder, accountant of andere financieel adviseur. U leest daarnaast kranten, zoekt op internet, spreekt met collega ondernemers of met anderen binnen uw eigen kring en hoort over fiscaal financiële ontwikkelingen.

Door de bomen het bos
Uit deze brei van financiële informatie wilt U vooral weten welke relevante financieel fiscale wet- en regelgeving in uw situatie toepasbaar is. Vaak komt dan de behoefte naar boven om uw situatie eens expliciet en low profile te bespreken met iemand anders, een onafhankelijk en geroutineerd financieel fiscaal deskundige, die de dingen op een prettige manier voor U kan duiden en valideren.

Hulplijn raadplegen
Met Fiscaal Ruggespraak (afkomstig van het Duitse Rücksprache, dat ‘het naar achteren spreken’ betekent) bieden wij U die mogelijkheid op een discrete en aangename wijze:

Uw ideeën en gedachten eens tegen het licht houden, de dingen fiscaal grondig checken en waar nodig optimaliseren zodat een frisse en heldere kijk op uw situatie ontstaat. Dát inzicht geeft U uiteindelijk rust en comfort.

Mutatiemoment
De behoefte aan ruggespraak is vaak het grootst wanneer U aanloopt tegen een zogeheten mutatiemomentZo’n moment kan bijvoorbeeld zijn een echtscheiding, de overdracht van uw onderneming, verkoop of schenking van aandelen in uw B.V., aan- of verkoop van onroerend goed (waaronder NSW landgoederen), participatie van één of meer werknemers in uw bedrijf, goede timing van dividenduitkeringen, het fiscaal updaten van uw testament, de fiscaal financiële afwikkeling van een nalatenschapsboedel (inclusief de aangifte erfbelasting en overlijdens IB-aangifte), het geheel of gedeeltelijk staken van uw onderneming, het doen van omvangrijke investeringen of participaties, scheiden van zeggenschap en economisch belang over uw vermogen of andere life events met voor U of uw naasten potentieel belangrijke financieel fiscale gevolgen. Bij dit alles wenst U uiteraard niet over één nacht ijs te gaan. 

Soms wordt U daarentegen door de omstandigheden juist gedwongen om vrij snel te beslissen: ook dan wilt U een zo goed mogelijke en gefundeerde beslissing nemen.

Deskundige financieel fiscale sparringpartner
Bij zo’n mutatiemoment is het fijn om een betrouwbare en toegewijde onafhankelijke sparringpartner te kunnen inschakelen waarmee U even of meer uitgebreid ruggespraak kunt houden. Díe keuze brengt U uiteindelijk verder om weloverwogen in uw situatie de goede beslissingen te kunnen nemen.

Wij helpen U graag en betrachten hierbij onder alle omstandigheden uiterste discretie.

Geïnteresseerd? Bel ons gerust: 0341-412140 of 06 – 22443469  

Onze visie op de rol en meerwaarde van een belastingadviseur/trusted advisor

Een belastingadviseur fungeert als trusted advisor van zijn of haar cliënt en adviseert over de fiscale gevolgen van voorgenomen (rechts)handelingen zoals bedrijfsopvolging, investeringen, financiering en herstructureringen. De belastingadviseur wijst op fiscale stimuleringsmaatregelen en vrijstellingen. Een onderdeel van het werk van een belastingadviseur is het voorkomen dat kosten nergens aftrekbaar zijn of inkomsten meer dan eens belast worden. Een belastingadviseur waakt er voor betrokken te worden bij belastingfraude. Soms is de Wet onduidelijk: in dat geval dient een belastingadviseur alleen advies te geven indien dat advies kan worden gebaseerd op een redelijkerwijs verdedigbaar pleitbaar standpunt. Binnen deze grenzen mag een belastingplichtige streven naar de meest gunstige fiscaal financiële positie, tenzij een maatschappelijke ethische verantwoordelijkheid zich daartegen verzet. Het is de taak van de belastingadviseur om binnen dit kader vanuit de goede mores initiërend en transparant te zijn door die positie aan zijn of haar cliënt voor te leggen en bespreekbaar te maken. 

Voorts is het een taak van een belastingadviseur zijn of haar cliënt te helpen bij het nakomen van fiscale verplichtingen en de cliënt ervoor te behoeden dat fiscale verplichtingen over het hoofd worden gezien. Daadwerkelijke expertise van de belastingadviseur is daarbij onontbeerlijk omdat de fiscale regelgeving complex en voortdurend aan verandering onderhevig is. Verder verleent een belastingadviseur rechtsbijstand bij fiscale geschillen. Een belastingadviseur kan daartoe de cliënt in het contact met de Belastingdienst vertegenwoordigen en namens die cliënt een fiscale procedure voeren.