Menu Sluiten

In de rij bij Het familieloket: Opa schenkt!

Als ouders komen te overlijden en een behoorlijk vermogen nalaten, krijgen hun kinderen vaak te maken met 20% erfbelasting. Deze belastingheffing kan worden gematigd door zogenoemde ‘generatie schenkingen’. Hoe werkt dat dan?

Belastingdruk bij overgang vermogen

Schenkingen aan (klein)kinderen. Als opa Willem (geboren in 1943) zijn kleindochter Yara (geboren in 1995) meer schenkt dan € 2.208, is er over het meerdere direct 18 of 36% schenkbelasting verschuldigd. Een schenking via zijn zoon Xander (geboren in 1966) kost 10 of 20% schenkbelasting, welke percentages ook gelden bij een schenking van Xander aan Yara.

Omvangrijke schenkingen. Bij te grote schenkbedragen in één keer loopt het tarief schenkbelasting progressief op. Stel bijv. dat opa Willem zijn kleindochter Yara in één keer een bedrag van € 175.000 schenkt. Door het progressieve tarief moet Yara daarover dan bijna € 40.000 aan schenkbelasting betalen. Bovendien is de kans aanwezig dat Yara vanwege de grote schenking niet meer in aanmerking komt voor andere gunstige regelingen, zoals de zorgtoeslag. De vermogensgrens voor de zorgtoeslag bedraagt € 116.613 (2020).

Generatie schenkingen

Het familieloket. Een profijtelijke manier om het door grootouders opgebouwde vermogen stukje bij beetje bij de kleinkinderen terecht te laten kopen, is het oprichten van een familieloket onder leiding van de kinderen (ouders van de kleinkinderen). Dat werkt als volgt:

  1. opa Willem heeft bijv. € 175.000 beschikbaar (welk kapitaal bij overlijden anders sowieso tegen 20% zou vererven naar Xander);
  2. Yara heeft behoefte aan een aanvullende uitkering van € 2.750 per jaar;
  3. Xander opent hiertoe het familieloket met het geld (€ 175.000) van opa Willem, zodat Xander ieder jaar op 1 januari € 2.750 kan overmaken naar Yara.

Berekening schenkbelasting. In juridische zin schenkt opa Willem hier een levenslange periodieke uitkering met een waarde van € 41.250 (15 x € 2.750 op grond van tabellen in de Successiewet 1956) aan Yara en geeft hij ter uitvoering van deze verplichting aan Xander een stamkapitaal van € 175.000 mee. De totale schenkbelasting die Xander en Yara in dit verband zijn verschuldigd, is bij elkaar een kleine € 20.000.

Voordelige berekening schenkbelasting. De voordelige berekening van schenkbelasting heeft te maken met gedateerde tabellen in de Successiewet 1956. Ondanks dat de marktrente tegenwoordig richting nul gaat, wordt in deze tabellen nog steeds gewerkt met 6%, waardoor het bedrag van de belaste verkrijging flink wordt gedrukt.

Bijkomend voordeel. Een deel van de tussengeneratie (de ouders van opa’s kleinkinderen) ziet momenteel volop mogelijkheden om te investeren. Het familieloket zorgt voor vermogen om hen daarmee (prudent) te laten beleggen.

Hoe zit het met de inkomstenbelasting?

Box 3. Zowel de uitkering bij Yara als het stamkapitaal van Xander zit in box 3. Yara moet dan € 60.500 (22 x € 2.750) in box 3 aangeven en Xander € 114.500 (€ 175.000 – € 60.500). Deze box 3-heffing hoeft geen beletsel te zijn voor Yara als zij van Xander daarvoor steeds een vergoeding krijgt.

Hogere vrijstellingen. Spreiding van het vermogen kan op deze manier mogelijk zelfs binnen de familie een voordeel gaan opleveren met het oog op eventuele toekomstige hogere vrijstellingen in box 3. Tip.  Sowieso is het rendabel maken van vermogen bij de tussengeneratie in plaats van het vergroten van het vermogen van de grootouders een slimme manier om erfbelasting te besparen.

Met het familieloket kan vermogen van grootouders alvast fiscaalvriendelijk naar de kleinkinderen worden overgeheveld. Hun ouders krijgen daardoor de beschikking over een pot met geld om met goede investeringen het familiekapitaal te vermeerderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *